Termeni si conditii de utilizare

Folosirea, incluzând vizitarea, vizionarea și, în cazuri de comandare a produselor de pe site-ul lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign, implică acceptarea termenilor și condițiilor detaliate în cele ce urmează.

Lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign și asociații săi furnizează serviciile de prezentare și, dacă este cazul, de livrare, care sunt subiectul termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, care este întreținut si administrat de Lenjerii de pat MDesign, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții.

Site-ul lenjeriidormitoare.com își asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului lenjeriidormitoare.com, ale structurii acestuia sau oricare alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Site-ul lenjeriidormitoare.com este găzduit de servere externe și nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc. Site-ul lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul lenjeriidormitoare.com, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

COMUNICĂRI ELECTRONICE

Prin accesarea lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign, folosirea, vizitarea, și în cazuri de comandarea de produse sau trimiterea de e-mailuri adresate lenjeriidormitoare.com, comunicarea se realizează în mod electronic și telefonic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor și apelurilor telefonice, incluzând mesaje de tip text (SMS) de la lenjeriidormitoare.com în modalitate electronică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri/opinii pe site.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al site-ului de prezentare lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign, incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea lenjeriidormitoare.com și/sau a asociaților săi și/sau a partenerilor săi și/sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a lenjeriidormitoare.com și este protejată de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea, fără acordul scris al lenjeriidormitoare.com, a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.

Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea Lenjerii de pat MDesign sau a furnizorilor săi de programe și sunt protejate de Legea drepturilor de autor.

ACCESUL LA SITE

Site-ul de prezentare lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica, parțial sau integral, lenjeriidormitoare.com, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în oricare altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor lenjeriidormitoare.com, fără acordul scris al lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign.

DATELE PERSONALE

Pe site-ul lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea acestui site. Site-ul lenjeriidormitoare.com nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea acțiunilor și datelor sale.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite cu acceptul implicit al utilizatorului de către lenjeriidormitoare.com numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile furnizate de către utilizator pe tot parcursul utlizării site-ului vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept drept să efectueze orice verificări justificate în baza legilor în vigoare, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile in vigoare.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, lenjeriidormitoare.com are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizator. Scopul colectării datelor este crearea unei baze de date a persoanelor interesate de produsele prezentate de lenjeriidormitoare.com, aceștia urmând să primească informări despre eventualele promoții.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai persoanelor vizate.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc si să solicite ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la contact@lenjeriidormitoare.com . De asemenea, utilizatorului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiției. Dacă unele din datele despre utilizator sunt incorecte, utilizatorul este obligat să informeze lenjeriidormitoare.com în cel mai scurt timp.

Observație: *Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, prelucrării datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege. Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

COMENTARII, COMUNICĂRI ȘI ALTE DATE/INFORMAȚII

Persoanele care accesează/vizitează site-ul lenjeriidormitoare.com pot face comentarii și orice alte comunicări; pot sa transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, cât timp conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Site-ul de prezentare lenjeriidormitoare.com are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținut identificat pe site. Site-ul atelier-mdesign.com nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligat la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă lenjeriidormitoare.com și afiliaților/asociaților acestuia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, lenjeriidormitoare.com și afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență dreptul de a utiliza numele pe care îl asociază cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei persoane. lenjeriidormitoare.com nu își asuma nicio responsabilitate pentru conținutul mesajelor/comunicărilor afișate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR

Site-ul de prezentare lenjeriidormitoare.com garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Site-ul de prezentare lenjeriidormitoare.com nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul și nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau e-mailurile expediate de lenjeriidormitoare.com nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. De asemenea, lenjeriidormitoare.com nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.

RESPONSABILITĂȚI PRIVIND PRODUSELE

Produsele prezentate pe site-ul lenjeriidormitoare.com sunt proprietatea atelier-mdesign.com. Orice reclamație referitoare la produsele prezentate pe site va fi adusă la cunoștința lenjeriidormitoare.com în maximum 24 de ore de la vizionarea produselor, iar în cazuri excepționale de primirea unui produs prezentat pe site și livrat utilizatorului, urmând ca această reclamație să fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluționare.

Valoarea maximă a obligațiilor lenjeriidormitoare.com față de orice utilizator în cazul unei comenzi necorespunzătoare care include și o plată de o valoare în bani este valoarea sumelor încasate de lenjeriidormitoare.com de la respectivul utilizator.

CONDIȚII DE RETUR

Conform Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, actualizată și republicată, consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță și să notifice în scris atelier-mdesign.com că renunță la o comandă efectuată prin intermediul lenjeriidormitoare.com, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului confirmată prin documentele prevăzute de legislația în vigoare. Singurele costuri care pot cădea în sarcina utilizatorului sau, în mod excepțional, a clientului, sunt cheltuielile directe de returnare a produselor livrate respectând condițiile menționate mai sus. Termenul de 10 zile prevăzut de legile în vigoare pentru exercitarea acestui drept începe să curgă, pentru produse comandate prin intermediul site-ului lenjeriidormitoare.com, de la data primirii lor cu confirmare semnată de către client.

În cazul exercitării dreptului de denunțare unilaterală a contractului încheiat la distanță de către client, în condițiile stabilite de lege, lenjeriidormitoare.com are obligația să ramburseze sumele plătite de client fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea acestor sume se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către client. Returul produsului se face doar în condițiile în care acesta a fost cumpărat de pe site-ul lenjeriidormitoare.com și în baza unui contract la distanță, iar produsul returnat este intact cu conținutul pachetului produsului complet.

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII

Site-ul de prezentare lenjeriidormitoare.com nu va fi făcut responsabil și nici nu garantează expres sau implicit, în niciun fel, pentru funcționarea/funcționalitatea site-ului, informațiile sau conținutul site-ului, materialele sau produsele prezentate pe site.

Site-ul atelier-mdesign.com oferă garanție pentru produsele prezentate pe site-ul lenjeriidormitoare.com, conform legislației în vigoare.

Site-ul lenjeriidormitoare.com nu va fi făcut responsabil pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

DREPT APLICABIL. LITIGII

Prin folosirea (vizitarea sau examinarea produselor) site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condițiile și Termenii de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între utilizator si lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign și asociații/partenerii/afiliații săi. În cazul unor eventuale conflicte între lenjeriidormitoare.com și utilizatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, litigiul va fi soluționat în instanța aferenta lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign, în conformitate cu legile române în vigoare.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Conținutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în integritate de lenjeriidormitoare.com, care nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site in scopul comercializării de terțe persoane sau asociați, de acestea fiind răspunzători reprezentanții fiecăreia dintre mărcile in cauză. De asemenea, imaginile care sunt prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu și prezentare, produsele efectiv livrate (dacă este cazul) putând diferi de acestea în ceea ce privește culoarea, aspectul s.a.

Site-ul lenjeriidormitoare.com nu garantează, de asemenea, nici disponibilitatea produselor afișate cu titlu de prezentare, fiind un site de prezentare, motiv pentru care lenjeriidormitoare.com va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumita comandă în cazul în care anumite produse dorite de utilizator nu sunt disponibile din alte motive (lipsa unui stoc, epuizarea lor, indisponibilitate etc). Dacă în mod exceptional, se va efectua decatre utilizator o plată pentru un anumit produs sau produse în avans, acel utilizator va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiți pentru produsul respectiv. În toate cazurile in care produsele comandate expres de un utilizator nu se pot livra, utilizatorul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate deja de lenjeriidormitoare.com, dar nu și alte despăgubiri.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, lenjeriidormitoare.com își aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs, de a anunța utilizatorul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat până la momentul detectării neconcordanței sau erorii. Înștiințarea prealabilă se face prin apel telefonic de către lenjeriidormitoare.com direct cu confirmarea verbala a utilizatorului, reglementată mai sus.

POLITICA DE PREȚURI

Prețurile produselor sunt cele afișate pentru fiecare produs in parte.

Site-ul lenjeriidormitoare.com va putea desfășura orice campanie promoțională referitor la produsele afișate pe site cu titlu de prezentare, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către lenjeriidormitoare.com.

DISPOZIȚII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, acea clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. În cazul în care o comandă este lansată direct de pe site-ul de prezentare lenjeriidormitoare.com, utilizatorul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceea a unui contract valabil încheiat între lenjeriidormitoare.com deținut de marca Lenjerii de pat MDesign și utilizator.